hệ máy Nintendo Switch

Những phản ứng mà cộng động game thủ dành cho “Nintendo Switch”

cvolvncwgaeh-zr-1477220650124

Tranh cử tổng thống cũng không “hot” bằng thông báo mới của Nintendo Chắc chắn chúng ta sẽ còn phải nghe đến cái tên “Nintendo